simple site creatorAVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L'empresa titular d'aquesta pàgina Web és CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL, amb domicili al Pol. Ind. "EL Segre", carrer Enginyer Mies, parc. 509 de Lleida, CP 25191, amb C.I.F.: B25748419. Correu electrònic de contacte info@csiponent.com
La informació continguda en www.csiponent.com constitueix un servei d'informació dels diversos continguts que ofereix CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL, i on s'ofereix accés a informació de diversa naturalesa.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS
L'accés a la pàgina Web www.csiponent.com exigeix l'acceptació de les condicions d'ús que a cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.csiponent.com estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL , i no es permet la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació, distribució, difusió, modificació, transformació o decompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL de conformitat amb el disposat en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.
L'usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL .

CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats al seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L'accés a la pàgina Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL . Tanmateix, es comunica que, en el cas que CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL sol·liciti dades personals, s'informarà degudament a l'usuari conforme a l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

COOKIES
Únicament per als casos que s'accedeixi a la Web www.csiponent.com mitjançant un enllaç o bàner procedent d'un afiliat de CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL s'utilitzaran cookies. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l'efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d'altres pàgines Web. Si ho desitja pot configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla que rebrà una cookie. Si l'usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.csiponent.com

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi als mateixos.
En el mateix sentit, CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.
La Web de CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d'interès per als usuaris. CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privadesa adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a la Web www.csiponent.com i/o en l'ús de les informacions contingudes en ella.
CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna dels circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS
Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL i en defecte d'això, els enllaços que s'estableixin a aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d'inici.
Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.

CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els mateixos poguin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic info@csiponent.com

RESPONSABILITAT
En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos en la Web www.csiponent.com

Enllaços
Aquest lloc web pot incloure enllaços o hiper-vincles a altres llocs web que poden ser d'interès per als usuaris. Aquesta Política de Privadesa només és aplicable al lloc web de CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL i no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres llocs web.

Contacte
En el cas, que l'usuari tingui algun dubte, aclariment o suggeriment sobre les directrius exposades en aquesta Política de Privadesa, pot posar-se en contacte amb CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL per mitjà del formulari adreçat a l’ efecte o mitjançant correu electrònic info@csiponent.com

RESERVA

CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.
CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIO
Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Lleida.
Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

2018 - CONSULTORIA I SERVEIS INFORMÀTICS DE PONENT, SL
Tots els drets reservats